Přesun na obsah

Dnes je 17.11.2019

Svátek má Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokraciiKřížová cesta - Světlo

Nedělní křížová cesta byla jednou z cest, jak jsme zakončily naše slovíčko na měsíc únor - SVĚTLO.


KŘÍŽOVÁ CESTA - SVĚTLO

Vstupní modlitba: „Pán je Světlo národů, On je Král slávy“

 

 

Pane Ježíši, dnes Tě chceme na Tvé křížové cestě provázet s ostatními lidmi z naší farnosti právě my – děvčata z dívčího spolča. Dej nám všem sílu a otevřená srdce, abychom pochopili, že ty jsi naše Světlo, které díky Tvé oběti na kříži nám svítí věčně.

 

O světle: TVÉ SVĚTLO ODHALUJÍCÍ PRAVDU SE MNOHA HŘÍŠNÝM LIDEM NELÍBÍ.

1. zastavení Pán Ježíš je odsouzenKdyž jsi byl odsouzen k trestu smrti, Kriste, nevypadal jsi v té chvíli jako Pán celého vesmíru, ale jako poslední z lidí, jako zločinec. Tvým odsouzením začaly poslední chvíle tvého života na zemi. Po celý svůj život jsi opravdu lidem sloužil – a nakonec chceš za ně i zemřít.

 

Ať taky my chceme vždycky co nejlépe sloužit tobě i druhým.

 

 

 

O světle: PŘIJÍMÁŠ SVĚTLO OD SVÉHO NEBESKÉHO OTCE.

 

 

2. zastavení Pán Ježíš přijímá kříž

Dobře víme, že ty jsi opravdu dokázal v celém svém životě lidem sloužit, Pane. Uzdravoval jsi nemocné, probouzel ze smrti mrtvé, dokázal jsi rozmnožit jídlo pro ty, kdo měli hlad. Povzbuzoval jsi ty, kdo se k tobě obrátili o radu – a nakonec jsi vzal na sebe těžký kříž. To je skutečně vrchol tvé služby lidem.

 

Také chceme sloužit, i v naší farnosti. Dej nám k tomu sílu.

 

 

O světle: TVÉ SVĚTLO SE POVÁŽLIVĚ ZAKYMÁCELO POD TÍHOU KŘÍŽE.

 

3. zastavení Pán Ježíš padá pod křížem poprvé

Trpělivě jsi nesl, Pane, na ramenou kříž, který byl tak neforemný a těžký, že jsi pod ním padal. Ať nám pomůže vzpomínka na tebe, Pane, kdykoli se nám ráno nechce vstávat do kostela, když je třeba venku ošklivo nebo nás láká televize nebo nějaká zábava, abychom zůstali doma. Ať vždycky dokážeme přemáhat svou pohodlnost.

 

 

O světle: TVÉ SVĚTLO SLEDUJE OČIMA PLNÝMA LÁSKY TVÁ MATKA, JAKO SVĚTLO NAŠICH KŘESTNÍCH SVÍCÍ.

 

 

4. zastavení Pán Ježíš potkává svou matku

Tvá maminka Maria ti dala život, Pane, abys mohl žít na zemi mezi lidmi a nám lidem sloužit po celý život. Taky naše maminka už toho pro nás udělala mnoho.

 

Ať umíme být vděční své mamince. Ať jí dokážeme za všechno poděkovat a taky jí někdy říci něco hezkého.

 

Ať se rádi a často obracíme v modlitbě ke tvé i naší mamince Marii, protože ona nás má moc ráda a pomůže nám, když o to budeme stát.

 

 

O světle: K TVÉMU VELKÉMU SVĚTLU SE PŘIDÁVÁ MALÉ SVĚTÉLKO ŠIMONOVO.

5. zastavení Šimon z Kyreny pomáhá Pánu Ježíši nést kříž Šimon musel nést tvůj kříž, Pane. My nemusíme chodit na mši svatou, ale my opravdu chceme. Nikdo nás nenutí. Rozhodli jsme se dobrovolně sami, protože tím ti chceme říct, že  tě máme rádi,Pane.

 

Dej nám sílu, ať opravdu nikdo z nás nepřichází z donucení, ale dobrovolně.

 

 

O světle: OBRAZ SVÉHO SVĚTLA JSI VTISKL VERONICE DO SRDCE.

 

 

6. zastavení Veronika utírá Pánu Ježíši tvář rouškou

Veronika nedokázala jen se dívat na to, jak trpíš, Pane, ale podala ti svůj šátek, aby sis utřel obličej od krve a potu. Chtěla ti posloužit podle svých možností a sil, jak v té chvíli mohla nejlépe.

 

Ať taky nikdo z nás není lhostejný, ale opravdu všímavý. Měli bychom dobře vidět, co je třeba udělat v kostele i jinde a sami se přihlásit o práci.

 

 

O světle: TMA OKOLNÍHO SVĚTA DOLÉHÁ TĚŽCE I NA SVĚTLO V NAŠICH SRDCÍCH.

 

 

7. zastavení Pán Ježíš podruhé padá pod křížem

Zase padáš, pane Ježíši, ale znovu vstáváš a jdeš dál. Měli bychom si na to vzpomenout pokaždé, až budeme v životě dělat chyby nebo až se nám někdy nebude nic dařit.

 

Ať nás to nikdy neodradí, ale ať se pořád opravdu zlepšujeme a směřujeme k Tvému světlu.

 

 

O světle: ŽENY VIDÍ TVÉ SVĚTLO, VYBÍZÍŠ JE, ABY HLEDĚLY NA TO SVÉ, A ŘÍKÁŠ I NÁM: VY JSTE SVĚTLO SVĚTA.

 

 

8. zastavení Pán Ježíš potkává plačící ženy

Nejen těm ženám v Jeruzalémě, ale i nám by určitě mohl Ježíš mnohé vytknout. Často chce leckdo z nás vypadat jako vzorný člověk, který dokáže dokonce druhým jejich chyby vytýkat, ačkoliv má sám taky dost všelijakých chyb a špatných vlastností.

 

Dej nám sílu, Pane Ježíši, abychom viděli své chyby a snažili se změnit.

 

 

O světle: TVÉ SVĚTLO SE POTŘETÍ ZACHVĚJE, ALE  NEUHASNE, NEVZDÁ SE.

 

 

9. zastavení Pán Ježíš potřetí padá pod křížem

Každým krokem, Pane, každým pádem na své cestě se blížíš ke své oběti na kříži. Vzpomínáme si, že při mši svaté podává ministrant knězi víno, které kněz lije do kalichu a pak proměňuje v Kristovu krev. Je to stejná krev, která tekla po tvém rozbitém těle z mnoha ran, Pane, když jsi mnohokrát upadl na své cestě s křížem.

 

Ať ti ve chvíli obětování při mši svaté děkujeme opravdu z celého srdce za tvou velikou lásku a oběť.

 

 

O světle: TVÉ SVĚTLO JE ODHALENO, PŘESTO NEZHASNE.

 

 

10. zastavení Pán Ježíš je svlečen ze šatů

Svlékli tě ze šatů, Pane. Byl jsi úplně bezmocný v rukou svých mučitelů. A právě tak se úplně vydáváš do moci lidí, když na pouhá slova kněze přicházíš na zem, na oltář, abys byl s námi! Kdykoliv tě kněz kdekoliv na světě zavolá, přijdeš. Každá Večeře s tebou – mše svatá – je skutečně moc důležitá chvíle.

 

Každý z nás by měl být při mši svaté vždycky soustředěný a pozorný. Dej, ať si dobře uvědomujeme, co v těch chvílích prožíváme.

 

 

O světle: TVÉ SVĚTLO PLANE VE STŘEDU KŘÍŽE.

 

 

11. zastavení Pán Ježíš je přibit na kříž

Přibili tě na kříž, Pane. V našem kostele i u nás doma se často díváme na kříž. Už jsme si na to zvykli. Je to pro nás něco samozřejmého. Ale tvůj kříž stále znova mluví ke každému z nás.

 

Kdykoliv tedy děláme kříž, připomeneme si tvé ukřižování, při kterém jsi tolik trpěl, Pane. Dej, ať si to uvědomujeme, ať neděláme kříž bezmyšlenkovitě, roztržitě, ze zvyku…

 

 

O světle: TVÉ SVĚTLO NYNÍ ZHASLO.

 

 

12. zastavení Pán Ježíš na kříži umírá

Umíráš na kříži, Pane. Už jsme si připomněli, že proměňování chleba ve tvé tělo a vína ve tvou krev je při mešní oběti úplně totéž, jako když jsi za nás umíral na kříži, Ježíši. Obětuješ se znova! To je tvoje tělo, které se za nás vydává. To je tvá krav, která se pro nás vylévá, Pane.

 

Ať v té chvíli, kdy se za nás obětuješ na oltáři nemyslíme nanic jiného, ale děkujeme ti opravdu celým srdcem.

 

 

 

O světle: TVÉ SVĚTLO ZŮSTÁVÁ V SRDCI TVÉ MATKY.

 

13. zastavení Pána Ježíše snímají s kříže, je položen do klína své matky

Když tě snímali dolů s kříže, Pane, byla u toho zase tvá maminka Maria. Chtěla být s tebou stále, sloužila ti v každé chvíli – chtěla i tvoje tělo připravit do hrobu. My ti taky chceme sloužit, Pane. A to nejenom v kostele, ve farnosti.

 

Ať jsme připraveni sloužit tobě, Pane Ježíši, kdykoli je to potřeba, sloužit všude, kde je nutné pomoci.

 

 

O světle: CO  JE S TVÝM SVĚTLEM?

 

 

14. zastavení Pán Ježíš je položen do hrobu

Ti nejbližší Tě, Pane, ukládají do hrobu. Myslí na to, že jako Tvoji učeníci teď budou pronásledováni, je jim smutno, a zatím… Zatím zvítězilo již Světlo nad tmou, zvítězila již Láska nad zlem, zvítězil Život nad smrtí… Kristus vstal z mrtvých. Vidí to zase jen hrstka, těch s prostým a pokorným srdcem. Vítězství, které nebylo zadarmo. Máme možnost volby – buď zvolíme cestu kříže a světla a radosti, nebo cestu bez kříže a cestu tmy… Pro co se rozhodneme? Pane Ježíši, pomáhej nám ve všech životních bojích, ať jednou získáme život věčný.

 

 

 

Závěrečná modlitba

Pane, Tvé světlo se po třech dnech znovu rozzářilo v nesmírné síle a už nezhasne navěky. Ty jsi světlem národů navždycky. Světlem na cestě pro každého z nás. Dej, ať se naše srdce zapálí od Tvého světla a ať naše světlo neúnavně svítí pro Tebe a pro druhé. Ať si vždy připomínáme, že to, co jsi vytrpěl při křížové cestě, je oběť za nás a pro každého z nás. Toto ať nám připomene každé znamení kříže, kterým se žehnáme.

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.


Kalendář

listopad 2019

po

út

st

čt

so

ne

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Zobrazit jiný měsíc